{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Andel *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Andel

En andel beskriver hur mycket det finns av något i förhållande till det totala. Det är alltid ett jämförelsetal, som "hälften" eller "", och inte ett absolut värde som " kr" eller " kg". En andel kan t.ex. anges som ett bråk, ett decimaltal eller i procent.
Andel Bråk Decimaltal Procent
En hundradel
Tre åttondelar
Två femtedelar
Tre fjärdedelar
close
Community