Regel

Volym av ett klot

Ett klots volym beräknas med formeln V=4πr33V=\dfrac{4\pi r^3}{3} där rr är klotets radie.

Rules Volym klot1.svg

Det är inte uppenbart varför formeln ser ut som den gör. Det finns ett bevis men det är rätt krångligt.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}