Regel

Area av en cirkel


Arean av en cirkel med radien rr kan beräknas enligt A=πr2A=\pi r^2.

Rules cirkelns area11.svg

Tänk att vi skriver in denna cirkel i en kvadrat. Denna kvadrat får då sidan 2r2r.

Rules cirkelns area21.svg

Kvadratens area får vi genom att multiplicera sidlängden med sig själv dvs. 2r2r=4r22r\cdot2r=4r^2. Arean av cirkeln är lite mindre och man kan visa att den är ungefär 3.14r23.14 r^2 eller mer exakt A=πr2. A=\pi r^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}