Teori

Skriv tal som bråk

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal multipliceras och sedan divideras med samma tal förändras inte värdet eftersom beräkningarna tar ut varandra, t.ex. gäller 2=255. 2=\dfrac{2\cdot 5} 5. Det vi gör här är att vi tänker på 2 som 21\frac{2}{1} och därefter förlänger med 5. Tvåans värde har då inte förändrats.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}