Teori

$\dfrac{1}{b}\cdot a

\dfrac{a}{b}=Omettbra˚kmedta¨ljaren= Om ett bråk med täljaren 1multiplicerasmedetttalkanmanersa¨ttata¨ljarenmedtalet.Dettaberorpa˚attmanmultiplicerartaletmed multipliceras med ett tal kan man ersätta täljaren med talet. Detta beror på att man multiplicerar talet med 1$: 132=123=23. \dfrac{1}{3}\cdot 2 = \dfrac{1\cdot 2}{3}=\dfrac{2}{3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}