Teori

Kvadrat av en kvadratrot

Kvadratroten ur aa är det tal man ska multiplicera med sig själv för att få aa. Tar man kvadratroten upphöjt till 2 får man därför talet under rottecknet: (9)2=99=33=9. \left(\sqrt 9\right)^2=\sqrt 9 \cdot \sqrt 9 = 3 \cdot 3 = 9. Regeln gäller inte för negativa aa, eftersom rotuttrycken då blir odefinierade.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}