Begrepp

Area

Area anger hur stor yta något täcker. En DVD-skiva har t.ex. en area på ca 86 cm2^2 (kvadratcentimeter) medan jordklotets area är ungefär 510510 miljoner km2^2 (kvadratkilometer). Det finns dock många olika areaenheter man kan använda för att uttrycka dessa. Kvadraten nedan har arean 16 cm216 \text{ cm}^2. Detta innebär att den har lika stor yta som 1616 stycken små kvadrater med arean 1 cm21 \text{ cm}^2, dvs. kvadrater med sidlängden 11 cm.

Wordlist Area1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}