Regel

Volym av en pyramid

En pyramids volym beräknas genom att multiplicera basytans area med höjden och dela produkten med 33. V=Bh3. V=\dfrac{Bh}3. Hur basytans area beräknas beror på vilken form den har. I figuren nedan är det en kvadrat, men det skulle lika gärna kunna vara en triangel eller någon annan typ av månghörning.

Volym pyramid1.svg


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}