Regel

Begränsningsarea klot

Ett klots begränsningsarea beräknas med formeln 4πr2 4\pi r^2 där rr står för klotets radie.
Rules Begransningsarea klot1.svg

Det är inte uppenbart varför formeln ser ut som den gör. Det finns ett bevis, men det är ganska krångligt!

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}