{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Andragradsfunktioner som modeller

Andragradsfunktioner kan beskriva många saker i verkligheten, t.ex. en kastparabel som visar banan för en kula som stöts.

Shotputter.svg

Det kan därför vara intressant att undersöka hur några av andragradskurvans egenskaper kan tolkas i en verklig situation.

Begrepp

Kurvans extremvärde

En andragradskurvas högsta eller lägsta punkt kallas för extrempunkt. Där antar funktionen sitt extremvärde, dvs. sitt största eller minsta -värde. Detta kan t.ex. representera den högsta höjden över marken för kulan som kastas.

Shotputter i koordsys.svg

Begrepp

Skärningspunkten med y-axeln

Kurvans skärningspunkt med -axeln tolkas ofta som kaströrelsens början, och kan därför avläsas som starthöjden över marken när kulan kastas.

Shotputter i koordsys skärn yaxel.svg

Begrepp

Eventuella nollställen

Grafens ena nollställe representerar ofta den punkt då det som färdas slår i marken, vilket gör det möjligt att beräkna hur långt kastet är.

Shotputter i koordsys nollställe.svg

Metod

Bestäm extrempunkt för en andragradsfunktion

För att hitta extrempunkten för en andragradsfunktion, t.ex.
använder man att den punkten alltid ligger på symmetrilinjen.
1
Bestäm symmetrilinjen för funktionen
expand_more
Med valfri metod hittar man först symmetrilinjen till andragradsfunktionen. Man kan t.ex. sätta funktionsuttrycket lika med och använda -formeln.
Värdet framför rotuttrycket är
2
Sätt in -värdet för symmetrilinjen i funktionen
expand_more
Eftersom symmetrilinjen alltid går genom extrempunkten sätter man in -värdet för den och beräknar funktionsvärdet där.
Funktionens extrempunkt är alltså
3
Avgör typ av extrempunkt
expand_more

I funktionen är -termen positiv. Grafens form blir då en "glad mun", så är en minimipunkt.

Exempel

Bestäm extrempunkten för andragradsfunktionen med hjälp av symmetrilinje

fullscreen
Bestäm extrempunkten till och avgör om det är en maximi- eller minimipunkt.
Visa Lösning expand_more

Exempel

Extrempunkt

För att hitta extrempunkten till funktionen kan vi använda -formeln för att först bestämma symmetrilinjen. Vi sätter funktionsuttrycket lika med och skriver ekvationen på -form.
Genom att använda -formeln kan vi läsa av symmetrilinjen.
Symmetrilinjen är alltså vilket betyder att detta är -värdet för extrempunkten. Vi sätter in det i funktionen för att bestämma -koordinaten.

Extrempunktens -värde är och det nås i Extrempunkten är alltså

Exempel

Maximi- eller minimipunkt?

Koefficienten framför i funktionen
är alltså positiv. Det innebär att extrempunkten är en minimipunkt.

Digitala verktyg

Hitta extremvärde med räknare

Räknaren kan användas för att hitta extremvärden till olika typer av funktioner.

Digitala verktyg

Skriv in funktionen på räknaren

Man börjar med att skriva in den funktion som man söker extremvärdet för i räknaren. Det gör man genom att trycka på knappen Y= och fylla i funktionen på en av raderna , osv. För att skriva använder man knappen
visa lista med funktioner på räknare

Digitala verktyg

Rita funktionen

Efter att funktionen skrivits in på räknaren trycker man på GRAPH för att rita ut den.
visa andragradskurva på räknare

Det är viktigt att alla extrempunkter syns i fönstret. Om de inte gör det går det att ändra inställningarna för koordinatsystemet.

Digitala verktyg

Bestäm extrempunkter

För att bestämma extrempunkter trycker man först på CALC (2nd + TRACE) och väljer sedan "minimum" eller "maximum" beroende på om man söker en minimi- eller maximipunkt.
visa calculate på räknare

Kurvan visas nu igen, och för att räknaren ska kunna bestämma extrempunkten måste man ange tre punkter på kurvan.

  • Left Bound: Ange en punkt till vänster om extrempunkten genom att använda räknarens höger- och vänsterpilar eller genom att skriva in ett -värde med sifferknapparna. Denna punkt anger det minsta -värdet i intervallet där räknaren letar efter extrempunkten. Tryck sedan på ENTER.
Räknarfönster med graf och vänstergräns
  • Right Bound: Ange en punkt till höger om extrempunkten på samma sätt som tidigare och tryck sedan på ENTER. Denna punkt anger det största -värdet i intervallet där räknaren letar efter extrempunkten.
Räknarfönster med graf och högergräns
  • Guess: Ange till sist en punkt i närheten av extrempunkten så att räknaren har en startpunkt när den utför sin sökning. Avsluta med ENTER.
visa guess på räknare

Räknaren bestämmer nu närmevärden för extrempunktens koordinater och anger dem längst ner på skärmen.

visa minimum på räknare
För att hitta flera olika extrempunkter upprepar man proceduren.

Exempel

Tolka andragradsfunktionen

fullscreen

Funktionen beskriver höjden på en tunnelöppning, där är avståndet från tunnelöppningens vänstra hörn. Både och är angivna i meter. Hur bred och hög är tunneln?

Visa Lösning expand_more

Exempel

Tunnelns bredd

Bredden är avståndet mellan nollställena.

Vi börjar därför med att bestämma nollställena. Det gör vi genom att likställa funktionsuttrycket med 0 och lösa ekvationen.

De två nollställena är alltså och Avståndet mellan dem är meter.

Exempel

Tunnelns höjd

Eftersom kurvan är symmetrisk finns högsta punkten mittemellan nollställena dvs. där

Vi sätter in för att beräkna höjden.

Tunneln är meter bred och meter hög.