Teori

$\text{-}(\text{-} a)

a$ =

Om det står ett minustecken framför en negativ term tar minustecknen ut varandra t.ex. -(-5)=5. \text{-} (\text{-} 5)=5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}