{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Om en asymptot inte är vertikal säger man att den är sned, vilket betyder att den kan skrivas på formen Eftersom avståndet mellan asymptoten och funktionen avtar ju längre bort från origo man är kommer differensen mellan funktionsuttrycken att gå mot när går mot eller

Det är inte ovanligt att i gränsvärdena ovan är samma räta linje. Det innebär att grafen närmar sig asymptoten både när man rör sig mot positiva och negativa oändligheten.

Om lutningen är får man en horisontell asymptot, vilket alltså är ett specialfall av en sned asymptot.
Regel

Ekvationen för en sned asymptot

Ekvationen för en sned asymptot är samma som för en rät linje, Här visas regler och metoder för att beräkna - och -värden för asymptoter när går mot För att bestämma asymptoter när går mot negativa oändligheten byter man bara ut mot

Regel

-värde

För att bestämma asymptotens -värde dividerar man funktionen med och låter gå mot

Man kan visa detta genom att dela upp funktionen i två delar: en som beskriver en rät linje och en som går mot när går mot oändligheten.

Härledning

-värde för asymptot
Om funktionen har en sned asymptot, kommer grafen bli mer och mer lik denna räta linje när man närmar sig oändligheten. Alla andra delar av funktionen blir alltså obetydligt små. Det betyder att man kan skriva funktionen som en summa av och ett uttryck, som för stora -värden går mot .
Om man delar båda led med får man
Den första termen, är en konstant och kommer inte att påverkas när går mot Den andra termen är en konstant dividerad med och kommer att gå mot Samma gäller för den sista termen, som redan innan den dividerades med gick mot
Regel

-värde

När man känner till -värdet för en asymptot kan man använda det för att bestämma -värdet. Det gör man genom att subtrahera från funktionen och sedan låta gå mot oändligheten.

Det går att visa detta genom att göra samma uppdelning av funktionen som för -värdet.

Härledning

-värde för asymptot
Återigen skriver man som
där är en funktion som går mot när går mot oändligheten. Om man flyttar över termen till vänsterledet blir uttrycket istället
Låter man sedan gå mot oändligheten får man konstanten

Exempel

Bestäm funktionens asymptoter

fullscreen
Bestäm alla asymptoter till funktionen
Visa Lösning expand_more
Vi undersöker först om funktionen har någon vertikal asymptot och sedan om den har någon sned asymptot.
Exempel

Vertikal asymptot

Funktionen är inte definierad för så vad händer när man närmar sig detta -värde? Nämnaren närmar sig och täljaren går mot
Täljaren går alltså mot en konstant och nämnaren mot Om nämnaren blir mindre och mindre går kvoten mot oändligheten vilket vi kan bekräfta genom att undersöka gränsvärdet numeriskt.

Funktionsvärdet går mot oändligheten när närmar sig från höger. Skulle vi göra samma sak från vänster går den mot negativa oändligheten. Det betyder att är en vertikal asymptot.

Exempel

Sned asymptot

Lutningen för en eventuell sned asymptot ges av
Vi börjar med att dividera funktionsuttrycket med och förenkla kvoten.
Nu ska vi undersöka gränsvärdet för denna kvot när går mot oändligheten. Vi förkortar bråket med eftersom den högsta graden i täljaren är
Oavsett om går mot plus eller minus oändligheten kommer alla bråk i nämnaren och täljaren att gå mot
Lutningen för den sneda asymptoten är alltså För att bestämma -värdet beräknar vi
Vi börjar med att förenkla differensen.
Förenkla
Nu beräknar vi gränsvärdet på samma sätt som när vi bestämde Vi förkortar bråket med termen som har högst grad, vilket i detta fall är
Bråken i täljaren och nämnaren går mot både när går mot och
Nu har vi både - och -värdet: och Man får dessa värden både när man går mot positiva och negativa oändligheten, så grafen närmar sig asymptoten i båda riktningarna.

Nu är vi egentligen klara, men vi visar också asymptoterna tillsammans med grafen till funktionen. Det är inte nödvändigt för den här uppgiften, men kan vara intressant.

Laddar innehåll