{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Vertikal asymptot *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Vertikal asymptot

En vertikal asymptot är en rät linje x=a som en funktion närmar sig då den går mot positiva eller negativa oändligheten när x-värdet går mot a. Med gränsvärden kan man formulera villkoren för att en funktion ska ha en vertikal asymptot.
Funktionen f(x) har en vertikal asymptot x=a om

I figuren visas funktionen f(x), som går mot oändligheten när x går mot 3. Den har därför den vertikala asymptoten x=3.

close
Community