Begrepp

Vertikal asymptot

En vertikal asymptot är en rät linje x=ax=a som en funktion närmar sig då den går mot positiva eller negativa oändligheten när x-x\text{-}värdet går mot a.a. Med gränsvärden kan man formulera villkoren för att en funktion ska ha en vertikal asymptot.

Funktionen f(x)f(x) har en vertikal asymptot x=ax=a om
f(x)±da˚xaellerxa+.f(x) \to \pm\infty \quad\text{då}\quad x \to a^-\quad \text{eller}\quad x \to a^+.

I figuren visas funktionen f(x),f(x), som går mot oändligheten när xx går mot 3.3. Den har därför den vertikala asymptoten x=3.x=3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}