Teori

Division med 1

Om ett tal delas med 11 blir kvoten talet självt t.ex. 31=3. \dfrac 3 1 = 3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}