Teori

$\left.\dfrac{a}{b}\middle/c\right.

\dfrac{a}{b\cdot c}$= Ett bråk som delas med ett tal kan skrivas på ett bråkstreck genom att talet istället multipliceras med bråkets nämnare. Till exempel kan man skriva 34/2=342. \left.\dfrac{3}{4}\middle/2\right.=\dfrac{3}{4\cdot 2}. Detta är ett snabbare sätt att utföra en bråkdivision där det andra bråket är ett heltal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}