Begrepp

Asymptot

En asymptot är en rät linje som en funktion närmar sig för väldigt stora avstånd från origo. Om asymptoten kan skrivas på formen y=kx+my=kx+m kallas den för en sned asymptot, där horisontella asymptoter är ett specialfall. Kan asymptoten istället skrivas på formen x=ax=a är den en vertikal asymptot.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}