{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Asymptot *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Asymptot

En asymptot är en rät linje som en funktion närmar sig för väldigt stora avstånd från origo. Om asymptoten kan skrivas på formen y=kx+m kallas den för en sned asymptot, där horisontella asymptoter är ett specialfall. Kan asymptoten istället skrivas på formen x=a är den en vertikal asymptot.
close
Community