Teori

Variabel går mot oändligheten

När en variabel går mot oändligheten innebär det att variabeln blir större och större utan någon gräns. Exempelvis betyder xx \to \infty att variabeln xx växer mot oändligt stora värden. Detta används när man beräknar gränsvärden

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}