Begrepp

Sned asymptot

Om en asymptot inte är vertikal säger man att den är sned, vilket betyder att den kan skrivas på formen y=kx+m.y=kx+m. Eftersom avståndet mellan asymptoten och funktionen avtar ju längre bort från origo man är kommer differensen mellan funktionsuttrycken att gå mot 00 när xx går mot \infty eller -.\text{-}\infty.

limx(f(x)(kx+m))=0\lim\limits_{x\to \infty}(f(x)-(kx+m))=0

limx-(f(x)(kx+m))=0\lim\limits_{x\to\text{-} \infty}(f(x)-(kx+m))=0

Det är inte ovanligt att kx+mkx+m i gränsvärdena ovan är samma räta linje. Det innebär att grafen närmar sig asymptoten både när man rör sig mot positiva och negativa oändligheten.

Om lutningen är 00 får man en horisontell asymptot, vilket alltså är ett specialfall av en sned asymptot.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}