Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Vinklar och trianglar


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Vinkel

En vinkel mäter en vridning och har ofta enheten grader. Vinkeln 00^\circ innebär ingen vridning alls och 360360^\circ motsvarar ett helt varv.

Spetsig vinkel och annan vinkel

Beroende på storleken ges vinklar olika namn, och i intervallet 0<v1800^\circ<v\leq180^\circ delas de upp i fyra kategorier: spetsiga, räta, trubbiga och raka. En rak vinkel är detsamma som ett halvt varv.

fullscreen
Uppgift

Bestäm vinklarnas storlek.

Avgor storlek pa sidovinklar2.svg
Visa Lösning
Lösning

Vinklarna bildar tillsammans en rak vinkel, så summan av dem är 180180^\circ. Det betyder att 6x+8x+4x=1806x+8x+4x=180^\circ.

6x+8x+4x=1806x+8x+4x=180^\circ
18x=18018x=180^\circ
x=10x=10^\circ

xx är alltså lika med 1010^\circ. Det använder vi för att bestämma vinklarna.

Vinkel Uttryck Beräkning ==
Grön 6x6x 6106\cdot{\color{#0000FF}{10^\circ}} 6060^\circ
Blå 8x8x 8108\cdot{\color{#0000FF}{10^\circ}} 8080^\circ
Röd 4x4x 4104\cdot{\color{#0000FF}{10^\circ}} 4040^\circ

Vinklarnas storlek är alltså 6060^\circ, 8080^\circ och 4040^\circ.

Begrepp

Triangel

En triangel är en polygon med tre hörn, sammanbundna av tre raka sidor. Vinkelsumman är alltid 180.180^\circ. Vissa sorters trianglar förekommer ofta och har därför fått egna namn.

Rätvinklig

Liksidig

Likbent

Återställ


När man räknar ut arean av en triangel använder man basen och höjden. Med triangelns bas menar man någon av sidorna, oftast den som är ritad horisontellt, och med höjden menar man det rätvinkliga avståndet från basen till motstående hörn.
fullscreen
Uppgift

Markera höjden hh i triangeln ABC\triangle ABC när basen utgörs av sidan AB,AB, ACAC respektive BC.BC.

Markera hojden i en triangel.svg
Visa Lösning
Lösning

Vi går igenom fallen ett i taget.

Exempel

Basen är ABAB

Vi drar höjden från CC vinkelrät mot basen som i nedanstående figur.

Markera hojden i en triangel 2.svg
Exempel

Basen är ACAC

Vi roterar triangeln så att ACAC ligger horisontellt. Höjden förhåller sig som sagt alltid vinkelrätt mot basen så om ACAC utgör bas mäts höjden till B utanför triangeln som i figuren nedan.

Markera hojden i en triangel 1.svg
Exempel

Basen är BCBC

Vi roterar triangeln igen så att BCBC ligger horisontellt och drar höjden från AA mot basen. På samma sätt som när ACAC var bas mäts höjden utanför triangeln.

Markera hojden i en triangel 3.svg


fullscreen
Uppgift

Vad är vinkeln vid hörn CC?

Skills Bestamma vinkel med vinkelsumma3.svg
Visa Lösning
Lösning

Vinkel AA är 5656^\circ och vinkeln BB är rät, det vill säga 9090^\circ. Summan av vinklarna A,A, BB och CC ska vara lika med vinkelsumman för en triangel: 180.180^\circ. Detta bildar en ekvation, som man kan lösa med t.ex. balansmetoden.

56+90+C=18056^\circ+90^\circ+C=180^\circ
146+C=180146^\circ+C=180^\circ
C=34C=34^\circ

Vinkeln vid hörn CC är alltså 3434^\circ.

Regel

Pythagoras sats

Om en triangel är rätvinklig gäller Pythagoras sats, som anger sambandet mellan de tre sidornas längder. Den längsta sidan i triangeln, hypotenusan, betecknas oftast med c och de två andra sidorna, som kallas kateter, med a och b.

Pythagoras sats384.svg

Enligt Pythagoras sats gäller att summan av kateternas kvadrater är lika med kvadraten av hypotenusan.

a2+b2=c2a^2+b^2=c^2

I en triangel man vet är rätvinklig, kan satsen användas för att beräkna en okänd sida. Men satsen innebär också att om Pythagoras sats gäller, då är triangeln rätvinklig. Därför kan man även använda satsen för att avgöra om en triangel är rätvinklig, ifall man vet a,a, bb och c.c.
fullscreen
Uppgift

Bestäm den okända sidan i triangeln. Längderna är angivna i cm.

Skillpythagoras.svg
Visa Lösning
Lösning

Vi har fått längderna för de två katetrarna i triangeln, alltså aa och bb i Pythagoras sats: a2+b2=c2. a^2 + b^2 = c^2. Den okända sidan, xx, är hypotenusan och betecknas av cc i satsen. Vi sätter in de kända sidorna och löser ut xx.

a2+b2=c2a^2+b^2=c^2
52+122=x25^2+12^2=x^2
25+144=x225+144=x^2
169=x2169=x^2
x2=169x^2=169
x=±169x=\pm \sqrt{169}
x=±13x=\pm 13
x>0 x \gt 0
x=13x= 13

Hypotenusan xx är alltså 13 cm lång. Vi fick ett negativt resultat också, men eftersom det är en längd vi är ute efter måste den vara positiv.

fullscreen
Uppgift

Triangeln nedan har sidlängderna 3333 cm, 5555 cm och 6565 cm. Är den rätvinklig?

Skillspythagoras 2.svg
Visa Lösning
Lösning

En av vinklarna i figuren ser ut att vara 9090^\circ, men det är omöjligt att veta säkert utan beräkningar. Pythagoras sats gäller bara för rätvinkliga trianglar, vilket innebär att man kan använda den för att avgöra om en triangel är rätvinklig eller ej. Sätter vi in sidlängderna i a2+b2=c2a^2 + b^2 = c^2, där aa och bb är de två kortare sidorna 3333 cm och 5555 cm och cc är den längsta sidan 6565 cm, kommer likheten bara att gälla om triangeln är rätvinklig.

a2+b2=c2a^2+b^2=c^2
332+552=?65233^2+55^2\stackrel ? = 65^2
1089+3025=?42251089 + 3025 \stackrel ?=4225
411442254114 \neq 4225

Likheten stämmer inte, vilket innebär att triangeln inte är rätvinklig.

Regel

Notation inom geometri

Geometri innehåller en hel del speciella tecken och symboler som är bra att känna till.

Notation

Trianglar: \triangle

En triangel kan betecknas med symbolen \triangle följt av bokstäverna vid dess hörn. Triangeln nedan benämns alltså ABC\triangle ABC. En viss sida i en triangel kan anges med sidans start- och slutpunkt, t.ex. sidan mellan hörn AA och BB kallas AB.AB.

Notation geometri 122938.svg

Notation

Vinklar: \wedge eller \angle

För att namnge en vinkel används tecknet \wedge eller ibland \angle, följt av en bokstav. Exempelvis kan den röda vinkeln i triangeln betecknas B.\wedge B.

Notation geometri 121346.svg

Om en linje dras från B\wedge B mot sidan ACAC delas vinkel BB i två mindre vinklar. Nu är det inte längre entydigt vad som är B\wedge B. Menar man den blå vinkeln som bildades i figuren nedan kallar man den ABD\wedge ABD: man utgår ifrån hörn AA, följer vinkelbenet mot BB och sedan till hörn D.D. På motsvarande sätt kan man kalla hela den röda vinkeln för ABC\wedge ABC och den gröna DBC\wedge DBC .

Notation geometri 442215.svg

Notation

Lika stora sidor eller vinklar: |, || eller |||

Är två eller fler sidor lika stora kan man markera att de är det med ett streck genom sidornas mittpunkter. Finns det fler sidor som är lika stora markeras dessa med två streck, nästa med tre osv. Samma notation används för att markera vinklar som är lika stora. I figuren är den blå och gröna triangeln likbenta vilket innebär att två sidor och basvinklarna i respektive triangel är lika.

Notation geometri lika 12234.svg
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward