Begrepp

Irrationella tal

Irrationella tal är tal som inte kan skrivas på formen ab\frac{a}{b}, där aa och bb är heltal och b0b\neq0. Några exempel är 3, 5,\sqrt{3}, \ \sqrt{5}, \, π\pi och ee. Irrationella tal har en oändlig icke-periodisk decimalutveckling, dvs. det finns inget mönster som upprepar sig i decimalerna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}