Begrepp

Stråle

En stråle är en linje som begränsats i ena änden. En stråle löper alltså oändligt långt i endast en riktning. De fungerar ungefär som solstrålar, eftersom dessa har en startpunkt i solen och färdas rakt framåt.

Wordlist Strale1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}