Begrepp

Rät vinkel

En rät vinkel är 9090^\circ. Den brukar markeras med en kvadrat som i nedanstående figur.

Rat vinkel1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}