Begrepp

Kvadrat

En kvadrat är en fyrhörning där alla sidor är lika långa och alla vinklar är 9090^\circ.

Wordlist Kvadrat1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}