Teori

$a^2

a\cdot a$= Ett tal i kvadrat, alltså upphöjt till 2, kan skrivas som talet multiplicerat med sig självt. Exempelvis är 52=55. 5^2=5\cdot 5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}