Teori

Faktorisera med andra kvadreringsregeln

Ett uttryck på formen a22ab+b2a^2-2ab+b^2 kan faktoriseras genom att andra kvadreringsregeln används "baklänges": a22ab+b2=(ab)2. a^2-2ab+b^2=(a-b)^2. Exempelvis kan uttrycket x210x+25x^2-10x+25 skrivas som x22x5+52,x^2-2\cdot x \cdot 5+5^2, vilket kan uttryckas som en multiplikation av två identiska parenteser: x22x5+52=(x5)2. x^2-2\cdot x \cdot 5+5^2=(x-5)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}