Teori

Faktorisera med konjugatregeln

Ett uttryck på formen a2b2a^2-b^2 kan faktoriseras genom att konjugatregeln används "baklänges": a2b2=(a+b)(ab). a^2-b^2=(a+b)(a-b). Exempelvis kan uttrycket x225x^2-25 skrivas som x252,x^2-5^2, vilket kan uttryckas som en multiplikation av två parenteser: x252=(x+5)(x5). x^2-5^2=(x+5)(x-5).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}