{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Förkorta rationellt uttryck

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Förkorta rationellt uttryck

Rationella uttryck kan precis som bråk förkortas, dvs. att täljaren och nämnaren divideras med samma tal eller uttryck, utan att kvotens värde förändras. Detta gäller om uttrycket innehåller faktorer.

kan vara ett tal eller ett uttryck. Det är tillåtet att förkorta med alla tal förutom eftersom det skulle leda till en nolldivision. Man kan även förkorta med ett annat polynom, givet att både täljare och nämnare innehåller någon gemensam faktor, t.ex.
Eftersom nämnaren blir ett nytt polynom får den också nya egenskaper, och eventuellt färre nollställen. Det kan leda till att det nya rationella uttrycket är definierat för fler jämfört med det första.
close
Community (beta)