Förklaring

Nolldivision

Nolldivision innebär att man försöker dividera ett tal med 0,0, t.ex. 50.\frac{5}{0}. Denna division är inte definierad och därmed förbjuden. Exempelvis kan inte divisionen 5a\frac{5}{a} utföras om a=0.a=0. Därför brukar man ange detta som ett villkor då man har en variabel i nämnaren: 5aom a0. \dfrac{5}{a} \quad \quad \text{om } a \neq 0. En division visar hur många gånger nämnaren "får plats" i täljaren. Om man beräknar divisionen 50\frac{5}{0} ska man alltså bestämma hur många gånger 00 får plats i 5.5. Men oavsett hur många nollor man "adderar" kommer man aldrig att nå 55: 0+0+0++05. 0+0+0+\ldots+0 \neq 5. Att dela med 00 blir alltså en omöjlighet.

Extra

Grafisk motivering

Extra

Konsekvenser av att dela med noll

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}