{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Odefinierat uttryck

Ett matematiskt uttryck sägs vara odefinierat om det inte går att räkna det i den talmängd man använder. Ett par vanliga exempel på odefinierade uttryck är följande.
Begrepp

Nolldivision

Nolldivisioner, dvs. uttryck på formen är otillåtna i matematiken och är därför odefinierade. Rationella uttryck kan också bli odefinierade för värden som orsakar en nolldivision. Exempelvis blir uttrycket odefinierat när eftersom nämnaren då blir
Begrepp

Roten ur ett negativt tal

Ett annat vanligt exempel är kvadratroten ur ett negativt tal vilket inte är definierat när man räknar med reella tal. Grafiskt innebär detta att funktionen inte har några funktionsvärden för som är mindre än