{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Odefinierat uttryck

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Odefinierat uttryck

Ett matematiskt uttryck sägs vara odefinierat om det inte går att räkna det i den talmängd man använder. Ett par vanliga exempel på odefinierade uttryck är följande.

Begrepp

Nolldivision

Nolldivisioner, dvs. uttryck på formen är otillåtna i matematiken och är därför odefinierade. Rationella uttryck kan också bli odefinierade för värden som orsakar en nolldivision. Exempelvis blir uttrycket odefinierat när eftersom nämnaren då blir

Begrepp

Roten ur ett negativt tal

Ett annat vanligt exempel är kvadratroten ur ett negativt tal vilket inte är definierat när man räknar med reella tal. Grafiskt innebär detta att funktionen inte har några funktionsvärden för som är mindre än
close
Community (beta)