{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ book.name }}

Svar, ledtrådar och lösningar till uppgifterna i kapitlen
{{ 'ml-book-overview-no-search-results' | message }}
{{ 'ml-heading-chapter' | message }} {{ chapter.number }}

{{ chapter.name }}

expand_more

Om boken

 • Förlag:
  Sanoma Utbildning
 • Författare:
  Synnöve Carlsson, Karl Bertil Hake, Erica Lundkvist, Birgitta Öberg
 • ISBN:
  9789152343197
 • Kurs:
  Åk 9
{{ 'ml-book-overview-btn-show-description' | message }}
{{ 'ml-book-overview-btn-save-textbook' | message }}

Matte Direkt 9 är en del av bokserien Matte Direkt och används av elever på årskurs 9. Läromedlet är utgivet av Sanoma Learning och har anpassats för kursplan och kunskapskrav för högstadiet. Kapitlen är uppdelade i grundkurs, blå kurs och röd kurs med stigande svårighetsgrad. Varje kapitel avslutas med de svarta sidorna där det finns uppgifter för de som verkligen vill utmanas. Matte Direkt 9 innehåller följande delkapitel: stora tal, prefix för stora tal, tiopotenser, stora tal i grundpotensform, räkna med tiopotenser, räkna med tal i grundpotensform, små tal i grundpotensform och med prefix, tal i potensform, räkna med tal i potensform, tal i kvadrat, kvadratrot, talmängder, vinklar, Pythagoras sats, skala, längdskala, areaskala och volymskala, likformighet, symmetri, Vad är en funktion, linjära funktioner, linjära funktioner och koordinatsystem, räta linjens ekvation, bestäm linjens ekvation, rita linjen till en ekvation, talföljder, formler, beräkna delen, beräkna det hela, beräkna andelen, förändringsfaktor, upprepad förändring, statistik och procentenheter. Mathleaks har skrivit lösningar till övningarna i Matte Direkt 9. Utöver lösningsförslag till uppgifterna i Matte Direkt 9 inkluderar vi även facit och ledtråd vilket underlättar studier när elever behöver hjälp och även uppmuntrar elever till att försöka själva. Mathleaks lösningsförslag till Matte Direkt 9 är utförligt skrivna med diagram, texter och figurer. Elever med hjälp av Mathleaks har direkt tillgång till förklarande lösningar direkt i mobilen. Mathleaks används av tusentals elever för att underlätta studierna och förbättra betygen.

close
Community (beta)