{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
close expand
Komplexa tal

Exponentiell polär form

1700-talet upptäckte matematikern Leonhard Euler ett samband mellan komplexa tal och talet e. Han visade att om man sätter en imaginär exponent, iv,e kan man med hjälp av trigonometriska funktioner skriva potensen på följande sätt.

Detta samband kallas Eulers formel. Jämför man högerledet med ett komplext tal på trigonometrisk form, ser man att det enda som skiljer dem åt är absolutbeloppet r. Genom att multiplicera båda led i Eulers formel med r får man ett nytt sätt att representera de komplexa talen.

Detta kompakta sätt att skriva ett komplext tal, kallas exponentiell form och är en typ av polär form eftersom den använder de polära koordinaterna r och v.

Exempel

Skriv de komplexa talen på exponentiell form

fullscreen
Skriv följande tal på exponentiell form.
w=5i
Visa Lösning expand_more
För att skriva ett tal på exponentiell form behöver man de polära koordinaterna r och v, dvs. absolutbeloppet och argumentet. Det första talet, z, är skrivet på trigonometrisk polär form, och då går det att läsa av dessa värden direkt. Absolutbeloppet är 73 och argumentet är vilket vi sätter in i Vi får då
För det andra talet, w=5i, kan vi inte läsa av r och v direkt i uttrycket, men om vi markerar w i det komplexa talplanet kan man göra en grafisk avläsning. Det går även att använda mer generella metoder men i det här fallet är den grafiska metoden enklare.
Absolutbeloppet är avståndet mellan origo och punkten, så r=5. Vi ser också att det bildas en rät vinkel mot den positiva x-axeln vilket ger argumentet Vi sätter in r och v i för att få talet på exponentiell form.

Regel

Räkna på exponentiell form

Man multiplicerar och dividerar tal på exponentiell form med samma räkneregler som vid multiplikation och division av tal på trigonometrisk form. Det är dock lättare att motivera reglerna när talen är skrivna på exponentiell form eftersom man då kan utnyttja att de är potenser och använda potenslagarna.

Regel

Multiplikation

Man multiplicerar de komplexa talen och där r1 och r2 är absolutbelopp och v1 och v2 är argument, genom att addera exponenterna och multiplicera koefficienterna.
Det som står framför e är absolutbeloppet: r1r2. Argumentet är det som multipliceras med i, dvs. v1+v2. Man kan alltså se att absolutbeloppen multipliceras och argumenten adderas.

Regel

Division

Vid division av och subtraherar man exponenterna och dividerar koefficienterna.
Absolutbeloppet är även nu det som står framför e, dvs. och argumentet är det som multiplicerats med i, alltså v1v2. Absolutbeloppen divideras alltså och argumenten subtraheras.

Exempel

Utför beräkningen på exponentiell form

fullscreen
Beräkna för följande komplexa tal.
Visa Lösning expand_more
Vi börjar med att bestämma täljaren. Det är multiplikation så absolutbeloppen multipliceras och argumenten adderas.
z1z2
Nu dividerar vi täljaren med z3 genom att dividera absolutbeloppen och subtrahera argumenten.
Resultatet av beräkningen blir alltså
arrow_left
arrow_right
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward
arrow_left arrow_right
close
Community