Begrepp

Imaginära tal

Ett imaginärt tal är ett komplext tal som saknar realdel. Det skrivs på formen bibi, där bb är skilt från noll och ii är den imaginära enheten. Kvadraten av ett imaginärt tal ger ett negativt reellt tal. En följd av detta är att roten ur ett negativt tal är imaginärt, t.ex. är -25=25i2=(5i)2=5i \sqrt{\text{-}25}=\sqrt{25i^2}=\sqrt{(5i)^2}=5i Detta kan formuleras som ett generellt samband.

-a=ai\sqrt{\text{-} a}=\sqrt{a} \cdot i

Villkor: a>0a \gt 0

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}