{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Mathleaks Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
Mathleaks
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Andel

En andel beskriver hur mycket det finns av något i förhållande till det totala. Det är alltid ett jämförelsetal, som "hälften" eller "", och inte ett absolut värde som " kr" eller " kg". En andel kan t.ex. anges som ett bråk, ett decimaltal eller i procent.

Andel Bråk Decimaltal Procent
En hundradel
Tre åttondelar
Två femtedelar
Tre fjärdedelar
Regel

Andel, delen och det hela

För att beräkna hur stor andel som en del (t.ex. 15 st. tjejer) utgör av det hela (exempelvis en klass på 30 elever), beräknar man kvoten enligt andelsformeln.

Andelen tjejer i klassen i exemplet är alltså eller Man kan skriva om formeln genom att lösa ut delen eller det hela, beroende på vad man vill beräkna.

Exempel

Vad är andelen?

fullscreen

Hur stor andel av veckan jobbar du om du jobbar h/vecka?

Visa Lösning expand_more
En vecka består av sju dygn och varje dygn består av 24 timmar. Det betyder att det går
168 är alltså "Det hela". Vi använder andelsformeln för att beräkna andelen.
Vi förkortar bråket så långt som möjligt och kan börja med att förkorta med eftersom både täljare och nämnare är jämna tal.
Du jobbar alltså av veckan.

Exempel

Vad är delen?

fullscreen
I en saftblandning på liter är koncentrat. Hur många liter vatten finns det i blandningen?
Visa Lösning expand_more
Eftersom är saft så måste vara vatten. Då vill vi veta vad av 2 liter är. I andelsformeln kan vi skriva i decimalform, alltså 0.8.

Det finns alltså 1.6 liter vatten i blandningen.

Exempel

Vad är det hela?

fullscreen
En tiondel av Oves kläder är hawaiiskjortor. Hur många klädesplagg har Ove om man vet att han har hawaiiskjortor?
Visa Lösning expand_more
Vi vet att en tiondel ( i decimalform) motsvarar st., och då kan vi räkna ut det totala antalet klädesplagg.

Ove har alltså st. klädesplagg.