Begrepp

Hypotenusa

Hypotenusan är den längsta sidan i en rätvinklig triangel. Den står alltid mittemot den räta vinkeln.

Hypotenusa1576.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}