Begrepp

Promille

Promille betyder tusendelar. 11 promille (eller 11 tusendel) kan i bråkform och decimalform.

Bråkform Decimalform Promille
11000\dfrac{1}{1000} 0.001 0.001 1 1 \, ‰

Promille uttrycks genom att sätta symbolen efter promillesatsen. Om man har ett bråk som kan förlängas eller förkortas så att nämnaren blir 1000 kan man göra detta först, och därefter läsa av promillesatsen i täljaren, t.ex. 7500=141000=14. \dfrac{7}{500}=\dfrac{14}{1000}=14 ‰.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}