Begrepp

Parts per million

Ppm betyder miljondelar (från engelskans parts per million). 11 ppm (eller 11 miljondel) kan skrivas i bråkform och decimalform.

Bråkform Decimalform Ppm
11000000\dfrac{1}{1\,000\,000} 0.000001 0.000001 1 1 ppm

Om man har ett bråk som kan förlängas eller förkortas så att nämnaren blir 10000001 \, 000 \, 000 kan man göra detta först, och därefter läsa av antal ppm i täljaren, t.ex. 342500004=121000000=12 ppm. \dfrac{3 \cdot {\color{#0000FF}{4}}}{250 \, 000 \cdot {\color{#0000FF}{4}}}=\dfrac{12}{1 \, 000 \, 000}= 12 \text{ ppm}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}