{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Förhållande

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Förhållande

Ett förhållande mellan två tal anger hur många gånger större eller mindre det ena talet är i jämfört med det andra. Det anges ofta som en kvot – t.ex. är förhållandet mellan talen och
vilket ska tolkas som " är hälften av " eller " är dubbelt så stort som " Ibland anges ett förhållande med kolon emellan. Exempelvis betyder på en saftflaska att förhållandet mellan saft och vatten är till dvs. att man ska hälla i fyra gånger mer vatten än saft.
close
Community (beta)