Begrepp

Förhållande

Ett förhållande mellan två tal anger hur många gånger större eller mindre det ena talet är i jämfört med det andra. Det anges ofta som en kvot – t.ex. är förhållandet mellan talen 33 och 66 36=12 eller 63=2 \dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2} \quad \text{ eller } \quad \dfrac{6}{3}=2 vilket ska tolkas som "33 är hälften av 66" eller "66 är dubbelt så stort som 3.3." Ibland anges ett förhållande med kolon emellan. Exempelvis betyder 1:41:4 på en saftflaska att förhållandet mellan saft och vatten är 11 till 4,4, dvs. att man ska hälla i fyra gånger mer vatten än saft.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}