Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Trigonometri - arcusfunktioner


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Om man känner till förhållandet mellan två sidor i en rätvinklig triangel, dvs. sinus-, cosinus- eller tangensvärdet för en vinkel, kan man använda arcusfunktionerna för att beräkna denna vinkel. En vanlig arcusfunktion är arcussinus (arcsin), vilken kan ses som motsats till sinus.

Arccusfunktione 1.svg

På samma sätt är arcuscosinus (arccos) motsats till cosinus och arcustangens (arctan) motsats till tangens. Man kan alltså gå fram och tillbaka mellan en vinkel och motsvarande tangens-, sinus- och cosinusvärde. Detta illustreras nedan med några cosinusvärden.

Välj cosinusvärde:
0.710.71

0.50.5

0.170.17

I vissa fall, bland annat på flera räknare, skrivs arcusfunktionerna tan-1,\tan^{\text{-}1}, sin-1\sin^{\text{-}1} och cos-1.\cos^{\text{-}1}. Dessa ska alltså inte tolkas som potenser.

Digitala verktyg

Arcusfunktioner på räknare

unfold_more

Eftersom beräkningar med de trigonometriska arcusfunktionerna ger vinklar som resultat är det bra att kontrollera om räknaren är inställd på radianer eller grader. För att beräkna en vinkel med arctan trycker man på knappen TAN-1^{\text{-}1} (2nd + TAN). Första parentesen skrivs ut automatiskt och efter den skriver man tangensvärdet som man vill räkna ut vinkeln för.

TI-beräkning som visar arcustangens
Knapparna SIN-1^{\text{-}1} (2nd + SIN) och COS-1^{\text{-}1} (2nd + COS) fungerar på motsvarande sätt för arcsin och arccos.
info
fullscreen
Uppgift


Bestäm vinkeln vv och u.u.

Skills Bestam vinkel med hjalp av en arcusfunktion1.svg
Visa Lösning
Lösning

Vi börjar med att beräkna vv. I uppgiften har vi fått längderna för två av triangelns sidor: hypotenusan och kateten längst bort från vinkeln vv, alltså den motstående kateten för vv. Vi kommer ihåg att man kan beräkna sinusvärdet för en vinkel med sin(v)=Motsta˚ende katetHypotenusa. \sin(v)=\dfrac{\text{Motstående katet}}{\text{Hypotenusa}}. Sinusvärdet för vv är alltså 1116.\frac{11}{16}. Om vi vet sinusvärdet för en vinkel kan vi använda arcsin\arcsin för att räkna ut själva vinkeln.

sin(v)=1116\sin(v) = \dfrac{11}{16}
v=arcsin(1116)v = \arcsin\left(\dfrac{11}{16}\right)

När vi ska slå in högerledet på räknaren använder vi SIN-1^{\text{-}1} (2nd + SIN), vilket är samma sak som arcsin. Glöm inte att kontrollera att räknaren är inställd på grader och inte radianer.

TI-räknare som visar arcussinus

Vinkeln vv är alltså ungefär 4343^\circ. Nu skulle vi kunna använda v,v, samt det faktum att vinkelsumman i en triangel är 180,180^\circ, för att räkna ut u,u, men det går också bra med arcuscosinus. De kända sidorna är då hypotenusan och den närliggande kateten. Definitionen för cosinus är cos(u)=Na¨rliggande katetHypotenusa, \cos\left(u\right)=\dfrac{\text{Närliggande katet}}{\text{Hypotenusa}}, vilket ger cosinusvärdet 1116.\frac{11}{16}. Vi beräknar vilken vinkel det motsvarar med hjälp av räknarens COS-1^{\text{-}1}-knapp (2nd + COS).

cos(u)=1116\cos(u) = \dfrac{11}{16}
u=arccos(1116)u = \arccos\left(\dfrac{11}{16}\right)
u=46.56746344u = 46.56746344\ldots^\circ
u47u \approx 47^\circ

Vinkel uu är alltså ungefär 4747^\circ.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward