Trigonometri - arcusfunktioner

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Om man känner till förhållandet mellan två sidor i en rätvinklig triangel, dvs. sinus-, cosinus- eller tangensvärdet för en vinkel, kan man använda arcusfunktionerna för att beräkna denna vinkel. En vanlig arcusfunktion är arcussinus (arcsin), vilken kan ses som motsats till sinus.

Arccusfunktione 1.svg

På samma sätt är arcuscosinus (arccos) motsats till cosinus och arcustangens (arctan) motsats till tangens. Man kan alltså gå fram och tillbaka mellan en vinkel och motsvarande tangens-, sinus- och cosinusvärde. Detta illustreras nedan med några cosinusvärden.

Välj cosinusvärde:
0.710.71

0.50.5

0.170.17

I vissa fall, bland annat på flera räknare, skrivs arcusfunktionerna tan-1,\tan^{\text{-}1}, sin-1\sin^{\text{-}1} och cos-1.\cos^{\text{-}1}. Dessa ska alltså inte tolkas som potenser.

Eftersom beräkningar med de trigonometriska arcusfunktionerna ger vinklar som resultat är det bra att kontrollera om räknaren är inställd på radianer eller grader. För att beräkna en vinkel med arctan trycker man på knappen TAN-1^{\text{-}1} (2nd + TAN). Första parentesen skrivs ut automatiskt och efter den skriver man tangensvärdet som man vill räkna ut vinkeln för.

TI-beräkning som visar arcustangens
Knapparna SIN-1^{\text{-}1} (2nd + SIN) och COS-1^{\text{-}1} (2nd + COS) fungerar på motsvarande sätt för arcsin och arccos.
Uppgift


Bestäm vinkeln vv och u.u.

Skills Bestam vinkel med hjalp av en arcusfunktion1.svg
Lösning

Vi börjar med att beräkna vv. I uppgiften har vi fått längderna för två av triangelns sidor: hypotenusan och kateten längst bort från vinkeln vv, alltså den motstående kateten för vv. Vi kommer ihåg att man kan beräkna sinusvärdet för en vinkel med sin(v)=Motstende kateta˚Hypotenusa. \sin(v)=\dfrac{\text{Motstående katet}}{\text{Hypotenusa}}. Sinusvärdet för vv är alltså 1116.\frac{11}{16}. Om vi vet sinusvärdet för en vinkel kan vi använda arcsin\arcsin för att räkna ut själva vinkeln.

sin(v)=1116\sin(v) = \dfrac{11}{16}
v=arcsin(1116)v = \arcsin\left(\dfrac{11}{16}\right)

När vi ska slå in högerledet på räknaren använder vi SIN-1^{\text{-}1} (2nd + SIN), vilket är samma sak som arcsin. Glöm inte att kontrollera att räknaren är inställd på grader och inte radianer.

TI-räknare som visar arcussinus

Vinkeln vv är alltså ungefär 4343^\circ. Nu skulle vi kunna använda v,v, samt det faktum att vinkelsumman i en triangel är 180,180^\circ, för att räkna ut u,u, men det går också bra med arcuscosinus. De kända sidorna är då hypotenusan och den närliggande kateten. Definitionen för cosinus är cos(u)=Nrliggande kateta¨Hypotenusa, \cos\left(u\right)=\dfrac{\text{Närliggande katet}}{\text{Hypotenusa}}, vilket ger cosinusvärdet 1116.\frac{11}{16}. Vi beräknar vilken vinkel det motsvarar med hjälp av räknarens COS-1^{\text{-}1}-knapp (2nd + COS).

cos(u)=1116\cos(u) = \dfrac{11}{16}
u=arccos(1116)u = \arccos\left(\dfrac{11}{16}\right)
u=46.56746344u = 46.56746344\ldots^\circ
Avrunda till närmaste heltal
u47u \approx 47^\circ

Vinkel uu är alltså ungefär 4747^\circ.

Visa lösning Visa lösning

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinkeln v.v.

Exercise 693 1.svg
1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Kajsa har gjort en uträkning i sitt matteblock, men någonting har blivit fel. Vad?

Uppgift722 1.svg
1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Måtten i figurerna är i meter. Bestäm de okända vinklarna i trianglarna och svara i hela grader.


a
Uppgift718 1.svg


b
Uppgift718 2.svg


c
Uppgift718 3.svg


d
Uppgift718 4.svg
1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Gabriella påstår att hon kan beräkna vinkeln vv i triangeln med arctan(1). Philippa säger att det inte är säkert att det går. Vem har rätt och varför?

Uppgift725 1.svg
1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vv om vv är en vinkel i en rätvinklig triangel. Svara med två värdesiffror.


a

sin(v)=0.79\sin(v)=0.79

b

tan(v)=124\tan(v)=\dfrac{12}{4}

c

cos(v)=7879\cos(v)=\dfrac{78}{79}

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Den rätvinkliga triangeln nedan har sidorna 12 och 13.

Uppgift690 1.svg


a

Bestäm tan(v)\tan(v) med hjälp av figuren och svara exakt.

b

Bestäm vv med svaret från föregående uppgift.

2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En 55 meter lång stege står lutad mot en husvägg. Stegen når 4.64.6 meter upp på väggen. Vilken vinkel bildar stegen med väggen? Avrunda till hela antal grader.

2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinkeln vv.

Exercise713 1.svg
2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinkeln vv i den rätvinkliga triangeln.

Exercise700 1.svg
2.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Figuren är uppbyggd av 16 kvadrater. Hur stora är vinklarna? Svara med en decimal.

Exercise719 1.svg
2.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinklarna i en rätvinklig triangel där hypotenusan är 50 % längre än den ena kateten.

Nationella provet VT12 1c
2.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

sin(v)=0.5\sin(v)=0.5

a

Bestäm värdet av: 2sin(v).2\sin(v).

a

Bestäm värdet av: sin(2v).\sin(2v).

Nationella provet VT12 1c
2.8
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinklarna i en rätvinklig triangel där hypotenusan är 50%50\, \% längre än den ena kateten.

Nationella provet VT12 1c
Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Jasmine försöker ta en bild av ett slott som är 350350 m brett. Hon upptäcker att hon måste gå 320320 m bort från slottet för att precis kunna få med hela på bilden. Hur stor är bildvinkeln vv? Anta att hon går rakt bakåt från mitten av slottets ena långsida. Avrunda till hela grader.

Bildvinkel.svg
3.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En triangel har sidlängderna 48 cm, 55 cm och 73 cm. Hur stora är vinklarna?

3.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hjördis ska bygga ett staket runt sin triangulära trädgård. Sammanlagt behöver hon 2525 meter stängsel.

hus med triangulär trädgård

Sidan längs huset behöver inget staket. Hur stor blir vinkeln vv? Svara med en decimal.

3.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Du vet att arctan(ab)=v\arctan\left(\dfrac{a}{b}\right)=v. Vad är arctan(ba)?\arctan\left(\dfrac{b}{a}\right)?

3.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Ett rätblock har två kvadratiska ytor med sidan x. Rätblockets längsta sida är lika lång som den kvadratiska sidoytans diagonal. Bestäm vinkeln mellan den rymddiagonal som visas i figuren och rätblockets bottenyta.

Uppgift728 1 1.svg
Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}