Begrepp

Katet

De sidor som bildar den räta vinkeln i en rätvinklig triangel kallas kateter. De är alltid kortare än hypotenusan.

Katet1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}