Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan home Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }} {{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Rotationskroppar

Begrepp

Rotationskropp

Om man låter en kurva rotera kring en axel kallas den form som innesluts av kurvan för rotationskropp. Exempelvis kan man skapa en cylinder genom att låta en del av en vertikal linje rotera kring en annan.

Andra rotationskoppar är t.ex. koner och klot.

Begrepp

Rotationskroppar i koordinatsystem

Om kurvan som roteras är en graf till en funktion kan man skapa rotationskroppar genom att låta grafen rotera kring xx- eller yy-axeln. Roteras en rät linje kring yy-axeln kan man skapa en kon.

Rotera

Men man kan även skapa andra former. Genom att välja andra gränser för området och en annan rät linje kan man t.ex. få en avhuggen kon.

Rotera

Det går också bra att använda andra funktioner, exempelvis en sinuskurva.

Metod

Skissa rotationskroppar

För att skissa en rotationskropp i ett koordinatsystem kan man spegla kurvan i axeln som den roteras kring. Man kan exempelvis göra det för att skissa kroppen som bildas då grafen till y=0.5xy = 0.5x roteras kring xx-axeln på intervallet 1x3.1 \leq x \leq 3.

1

Skissa grafen

Först skissar man den graf som ska roteras. För exemplet är det y=0.5x.y = 0.5x.

2

Spegla grafen i rotationsaxeln

När grafen är ritad speglar man den i rotationsaxeln för det aktuella intervallet. I exemplet ska kurvan då speglas i xx-axeln mellan x=1x = 1 och x=3.x = 3.


3

Rita ellipser mellan kurvorna

Man binder sedan ihop kurvorna med hjälp av ellipser för att skapa en känsla av djup i bilden.

4

Identifiera rotationskroppen

Det är nu lättare att identifiera den rotationskropp som bildas. För exemplet är det en liggande kon vars topp är avhuggen. Om man vill kan man färglägga eller skugga kroppens sidor.


Uppgift

Vilken form bildas när grafen till f(x)f(x) roterar kring xx-axeln? Bestäm även volymen.

Lösning

Eftersom grafen är en halvcirkel kommer den speglade grafen också vara en halvcirkel. Tillsammans bildar de en hel cirkel.

Nu kan vi identifiera att formen är ett klot.

Volymen kan då bestämmas med formeln V=4πr33, V=\dfrac{4\pi r^3}{3}, där rr är klotets radie.

Vi läser av att halvcirkelns, och även klotets, diameter är 7.7. Radien är hälften av detta, dvs. 3.5.3.5.
V=4πr33V=\dfrac{4\pi r^3}{3}
V=4π3.533V=\dfrac{4\pi\cdot {\color{#0000FF}{3.5}}^3}{3}
V=179.59438V=179.59438\ldots
V179.6V\approx179.6
Figuren som bildas är alltså ett klot med volymen 179.6179.6 ve.
info Visa lösning Visa lösning
Metod

Att approximera volymen av en rotationskropp

Eftersom grafer till funktioner kan se ut lite hur som helst har inte alla rotationskroppar en form vars volym kan beräknas med en given formel. Titta t.ex. på grafen till f(x)=4x2.f(x)=4-x^2.

Om man låter den rotera kring yy-axeln ovanför xx-axeln får man något som kan liknas vid en rundad kon.

På liknande sätt som man kan uppskatta arean under en kurva med hjälp av rektanglar kan man approximera den här volymen som flera cylindrar staplade på varandra.

Genom att beräkna summan av volymerna för var och en av dessa cylindrar får man en hyfsad uppskattning av rotationskroppens volym. I det här fallet har man valt cylindrarnas höjd till 1.1. Man kan välja radien på lite olika sätt varav ett är att läsa av xx-värdet för funktionen vid cylinders halva höjd. Man skulle också kunna låta cylindrarnas topp eller botten nudda grafen.

Genom att skapa fler cylindrar med lägre höjd får man en ännu bättre approximation av rotationskroppen.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward