Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

Räkna med komplexa tal

Regel

Addera, subtrahera och multiplicera komplexa tal

Många av de regler man använder vid beräkningar av reella tal, t.ex. de fyra räknesätten och prioriteringsreglerna, gäller även för komplexa tal. Eftersom ett komplext tal kan bestå av både en real- och imaginärdel kan även resultatet av en räkneoperation göra det. Exempelvis kan man beräkna (1+5i)+(72i) (1+5i)+(7-2i) genom att addera real- och imaginärdelarna var för sig. Det betyder att summan blir 1+7+5i2i=8+3i. 1+7+5i-2i=8+3i.

Vid multiplikation, t.ex. (5i)(10+4i),(5-i)(10+4i), gör man på samma sätt som för reella tal: alla termer i den ena parentesen multipliceras med alla termer i den andra. Om man då får termer som innehåller i2i^2 kan dessa förenklas med sambandet i2=-1i^2 = \text{-}1.
fullscreen
Uppgift

Förenkla 38i(-7+5i)+(9+2i)(411i) 3-8i-(\text{-}7+5i)+(9+2i)(4-11i) och kontrollera svaret med räknare.

Visa Lösning
Lösning
Prioriteringsreglerna gäller även vid förenkling av komplexa tal, så vi börjar med multiplikationen. Vi multiplicerar alla termer i ena parentesen med alla termer i den andra och förenklar.
38i(-7+5i)+(9+2i)(411i)3-8i-(\text{-}7+5i)+(9+2i)(4-11i)
38i(-7+5i)+94911i+2i42i11i3-8i-(\text{-}7+5i)+9\cdot4-9\cdot11i+2i\cdot4-2i\cdot11i
38i(-7+5i)+3699i+8i22i23-8i-(\text{-}7+5i)+36-99i+8i-22i^2
38i(-7+5i)+3699i+8i22(-1)3-8i-(\text{-}7+5i)+36-99i+8i-22(\text{-}1)
38i(-7+5i)+3699i+8i+223-8i-(\text{-}7+5i)+36-99i+8i+22
Nu fortsätter vi genom att ta bort parentesen och byta tecken.
38i(-7+5i)+3699i+8i+223-8i-(\text{-}7+5i)+36-99i+8i+22
38i+75i+3699i+8i+223-8i+7-5i+36-99i+8i+22
Till sist adderar och subtraherar vi real- och imaginärdelarna var för sig.
38i+75i+3699i+8i+223-8i+7-5i+36-99i+8i+22
68104i68-104i
Det komplexa talet är alltså 68104i. 68-104i. När vi sedan gör samma förenkling på räknaren skriver vi ii genom att trycka på 2:2\text{:}nd + .\bullet. Räknaren måste dessutom vara inställd på att räkna med komplexa tal.
räknarens verktyg för komplexa tal
Metod

Dividera komplexa tal

När man beräknar kvoten av två komplexa tal, t.ex. 5+10i12i, \dfrac{5+10i}{1-2i}, använder man att ett bråk kan förlängas utan att dess värde förändras. Genom att förlänga med nämnarens komplexkonjugat får man ett reellt tal i nämnaren.

1

Förläng med nämnarens komplexkonjugat

Man börjar med att förlänga med nämnarens komplexkonjugat. I det här fallet är nämnaren 12i,1-2i, så man förlänger med 1+2i.1+2i. 5+10i12i=(5+10i)(1+2i)(12i)(1+2i) \dfrac{5+10i}{1-2i} = \dfrac{(5+10i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}

2

Förenkla täljare och nämnare
Man fortsätter sedan med att förenkla täljaren och nämnaren så långt det går, vilket i det här fallet betyder att man multiplicerar ihop parenteserna. Notera att konjugatregeln kan användas i nämnaren och att det leder till att imaginärdelarna förenklas bort.
(5+10i)(1+2i)(12i)(1+2i)\dfrac{(5+10i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}
51+52i+10i1+10i2i(12i)(1+2i)\dfrac{5\cdot1+5\cdot2i+10i\cdot1+10i\cdot2i}{(1-2i)(1+2i)}
5+10i+10i+20i2(12i)(1+2i)\dfrac{5+10i+10i+20i^2}{(1-2i)(1+2i)}
5+10i+10i+20(-1)(12i)(1+2i)\dfrac{5+10i+10i+20(\text{-}1)}{(1-2i)(1+2i)}
5+10i+10i20(12i)(1+2i)\dfrac{5+10i+10i-20}{(1-2i)(1+2i)}
-15+20i(12i)(1+2i)\dfrac{\text{-}15+20i}{(1-2i)(1+2i)}
-15+20i12(2i)2\dfrac{\text{-}15+20i}{1^2-(2i)^2}
-15+20i1222i2\dfrac{\text{-}15+20i}{1^2-2^2i^2}
-15+20i14i2\dfrac{\text{-}15+20i}{1-4i^2}
-15+20i14(-1)\dfrac{\text{-}15+20i}{1-4(\text{-}1)}
-15+20i1+4\dfrac{\text{-}15+20i}{1+4}
-15+20i5\dfrac{\text{-}15+20i}{5}

3

Beräkna kvoten
Nu står det bara ett reellt tal i nämnaren, vilket gör att termerna i täljaren går att dividera var för sig.
-15+20i5\dfrac{\text{-}15+20i}{5}
-155+20i5\dfrac{\text{-}15}{5}+\dfrac{20i}{5}
-3+4i\text{-}3+4i
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward