Begrepp

Imaginära enheten ii

Talet ii definieras som ett tal vars kvadrat är -1.\text{-}1.

i2=-1i^2=\text{-} 1

Talet kallas den imaginära enheten och eftersom det inte finns några reella tal vars kvadrat är negativ säger man att det är imaginärt. Det kan bland annat användas för att beskriva lösningarna till en ekvation om de innehåller kvadratrötter ur negativa tal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}