Begrepp

Realdel

Ett komplext tal kan alltid delas upp i en reell och en imaginär del. Realdelen är det tal som beskriver den reella delen av det komplexa talet, dvs. den del som inte multipliceras med i.i.

Realdel 1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}