Teori

Utveckla med konjugatregeln

När två parenteser på formen (a+b)(a+b) och (ab)(a-b) multipliceras kan man, istället för att multiplicera ihop dem på vanligt sätt, använda konjugatregeln: (a+b)(ab)=a2b2. (a+b)(a-b)=a^2-b^2. Exempelvis blir (x+3)(x3)=x29.(x+3)(x-3)=x^2-9.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}