Digitala verktyg

Komplexa tal på räknare

Om räknaren är inställd på att räkna med reella tal får man ett felmeddelande om man försöker beräkna -1.\sqrt{\text{-} 1}. Det går dock att ändra inställningarna så att räknaren kan svara med komplexa tal. Det gör man genom att trycka på knappen MODE och välja alternativet "a+bi".

Med det valet kan -1\sqrt{\text{-} 1} beräknas utan problem.

roten ur -1 på räknare
Digitala verktyg

CPX-menyn

Genom att trycka på knappen MATH och gå till fliken CPX, "complex", hittar man verktyg för beräkningar med komplexa tal.

CPX-menyn på räknare

De första tre funktionerna används för att beräkna ett komplext tals komplexkonjugat, realdel respektive imaginärdel. Talet ii hittar man på räknarens punktknapp (2nd + .).

räknarens verktyg för komplexa tal

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}