Teori

Multiplicera parenteser

När två parenteser multipliceras ska alla termer i första parentesen multipliceras med alla termer i den andra. Detta kallas för den utvidgade distributiva lagen: (x+5)(x+6)=xx+x6+5x+56. (x+5)(x+6)=x\cdot x + x\cdot 6 +5\cdot x+5\cdot 6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}