Teori

$i^2

\text{-} 1=Definitionenavden[[Imagina¨raenhetenWordlistimagina¨raenheten]]= Definitionen av den [[Imaginära enheten *Wordlist*|imaginära enheten]] ia¨rdettalvarskvadrata¨rlikamed är det tal vars kvadrat är lika med \text{-} 1.Kvadrerarman. Kvadrerar man ifa˚rmanalltsa˚ får man alltså \text{-} 1.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}