Regel

Komplexkonjugat

Om man byter tecken på imaginärdelen av ett komplext tal får man dess komplexkonjugat. Det brukar anges med ett rakt streck över talet som konjugeras.

a+bi=abi\overline{a+bi} = a-bi

Exempelvis har talet z=35iz = 3- 5i komplexkonjugatet zˉ=3+5i.\bar{z}= 3+5i.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}