Teori

Ett tal delat med ett bråk

Om ett tal divideras med ett bråk det samma sak som att invertera nämnaren och multiplicera med täljaren t.ex. 35/4=345. \dfrac{3}{5/4}=\dfrac{3\cdot4}{5}. Sambandet kan motiveras med regeln för division av bråk om man skriver om täljaren som ett bråk med nämnaren 11. 35/4=31/54. \dfrac{3}{5/4}=\left.\dfrac{3}{1}\middle/\dfrac{5}{4}\right..

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}