Teori

Förkorta faktorer

När man strukit gemensamma faktorer kan dessa sedan förkortas bort. Om man t.ex. har strukit faktorn 5x5x både i täljaren och nämnaren på ett bråk kan dessa förkortas. 2a5xb5x=2ab \dfrac{2a\cdot\cancel{5x}}{b \cdot \cancel{5x}} = \dfrac{2a}{b}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}